امروز : سه شنبه, 09 خرداد 1402

مناقصه امورات فضای سبز نوبت دوم

مناقصه امورات فضای سبز نوبت دوم
 

مناقصه امورات فضای سبز نوبت دوم

شهرداری اشنویه به استناد نامه و پیشنهاد شماره10523 مورخه 94.11.28 و مصوبه  شماره 24 مورخه 94.11.28شورای شهر در نظر دارد عملیات مربوط به امورات فضای سبز شهری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط دارای امکانات مالی و تدارکاتی  و فنی به مدت 6 ماه واگذار نماید.

 

شرایط:

 

1- پیمانکارانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند که ضمن رعایت ظرفیت کاری دارای شرکت ثبت شده مرتبط وتوانمندی ،استطاعت وبنیه مالی لازم و تدارکاتی و صلاحیت اداره کار و مجوز فعالیت باشند.ضمنا شهرداری در صورت مشکلات مالی برابر نظر کارشناسی با زمین تهاتر می نماید.

 

2-واگذار امورات مربوط به مناقصه فضای سبز به مدت 6 ماه  از مورخه  95.2.1 لغایت  95.7.30   می باشد.

 

3- متقاضیان شرکت درمناقصه بایستی مبلغ 255.000.000 ریال یاضمانت نامه بانکی به مبلغ مذکور  را بعنوان سپرده ارائه و مبلغ به حساب  شماره 0106792414001  نزد بانک ملی اشنویه واریز و درخواست خود را به همراه فیش سپرده بعد از ثبت در  دبیرخانه شهرداری تحویل حراست نمایند.

 

4- متقاضیان قبل از شرکت در مناقصه بایستی نسبت به اخذ مدارک واسناد مناقصه که توسط شهرداری تنظیم شده است اقدام نمایند.

 

(( متقاضیان  باید شرایط واسناد مناقصه را دریافت وبعد از تائید وامضاء هر یک از برگها و ممهور  نمودن  به  مهر شرکت داخل پاکت جداگانه قرار داده وتحویل حراست شهرداری نمایند.))

 

تبصره  (1)متقاضیان بایستی قیمت پیشنهادی خود را بدون قلم خوردگی جداگانه داخل پاکت قراردهند (درج نام پاکت و مهر کردن آن الزامی می باشد )

 

تبصره  (2)متقاضیان بایستی فیش سپرده را  جداگانه داخل پاکت قراردهند (درج نام پاکت و مهر کردن آن الزامی می باشد )

 

تبصره  (3)متقاضیان بایستی اسناد شرکت (اساس نامه ومدارک مربوطه ) واسناد مناقصه  را جداگانه داخل پاکت قراردهند (درج نام پاکت و مهر کردن آن الزامی

 

 می باشد )

 

تبصره(4) در صورتیکه متقاضیان نسبت به ارائه هر یک از مداک فوق(مندرج در تبصره های 1-2-3) اقدام ننمایند به پیشنهادات آنها ترتیب اثر اده نخواهد شد.

 

5- پیمان بصورت حجمی بوده و پیمانکارملزم به خدمات تمام امور فضای سبز شهری می باشد.

 

6- مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روز چهار شنبه مورخه 94.12.26 مي باشد0

 

7- در خواستهاي رسيـده راس ساعت 11صبح روز پنجشنبه مورخه 94.12.27 با حضور اعضاي كمسيون مالي قرائت خواهد شد.

 

8- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

 

9-سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد ودر صورت انصراف هر یک از برندگان سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 

10- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

 

11 – هزینه چاپ و انتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 

12-متقاضيان واجد شرايط مـي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به خدمات شهری شهرداري یا سایت www.shnocity_ir_shnocity.ir مراجعه يا با شماره تلفن 44622734 تماس حاصل فرمايند0

 

 

طاهری – شهردار اشنویه

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :15
بازديد اين ماه :550
مجموع آمار بازديد ها :63159

درحال حاضر 4 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.