امروز : سه شنبه, 09 خرداد 1402

مزایده حضوری اجاره عوایدات بازار دواب

        مزایده حضوری اجاره عوایدات بازار دواب (بازار هفتگی)

شهرداری اشنویه

 

 

 

شماره : 4467  

تاریخ :29/4/95

 

آگـهی مـزایـده حضوری اجاره عوایدات حاصل از میدان دواب اشنویه(بازار هفتگی)

(نوبت اول)

 

                                                                                                                                       

 

شهرداري اشنويه در نظر دارد عوایدات حاصل از میدان دوآب اشنویه ( بازار هفتگی )را به استناد مصوبه شماره 8 مورخه 12/3/1395  شوراي محترم اسلامي شهر اشنويه ازطريق مزايده حضوری وبه مدت یکسال تمام شمسی با شرایط زیر به متقاضيان واجد  شرايط  واگذار نمايد .

 

 (( شرایط)):

 

1- قيمت پايه بازار هفتگي مبلغ     000/000/000/1 ريال (یکصد میلیون تومان ) مي باشد .

 

2- متقاضيان بايستي مبلغ 000/000/50 ريال بعنوان سپرده به حساب 0106792414001 شهرداري نزد بانك ملی شعبه اشنويه را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 12/5/95 واريز وفیش مربوطه را درجلسه  همراه داشته باشند  .

 

3- مستاجر بایستی براساس تعرفه عوارض مصوب سال 1395  نسبت به جمع آوری کلیه عوایدات وبهائ خدمات بازارهفتگی  اقدام نماید .

 

4- شهرداري دروصول عوايد بازار هفتگي هيچ گونه تعهدي ندارد .

 

5- برنده مزايده  موظف است ظرف مدت 3 روز  نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد وسپرده نفرات دوم وسوم تا پايان عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ودرصورت انصراف  سپرده نفرات اول تا سوم برابر قانون مزايده ضبط خواهد شد .

 

6- مدت اجاره  بازار هفتگي براي يكسال تمام شمسی  ازتاريخ عقد قرارداد مي باشد.

 

7- فقط تعطیلاتی که از طرف اداره دامپزشکی ( قرنطینه احشام )با اعلام قبلی وکتبی به شهرداری ابلاغ میگرددبرای مستاجر  جبران خواهد شد در غیر اینصورت شهرداری مسئولیتی در جهت جبران ندارد  .

 

8-چنانچه بازار دواب به محل دیگری انتقال یابد مستاجر بایستی بدون عذر و بهانه بازار را به محل جدید انتقال و شهرداری در قبال آن وعوایدات مورد قرارداد مسولیتی ندارد.

 

9- وجه مال الاجاره بازار در چهار قسط متساوي وبعداز كسر فيش دريافتي سپرده و چک سر رسید دار از مستاجر اخذ  خواهد شد .

 

10-شهرداري در رد ياقبول یک یا كليه پيشنهادات مزايده مختار است .

 

11-هزینه چاپ وانتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.   

 

12- با توجه به صرفه و صلاح شهرداری مزایده بصورت حضوری برگزارمی گردد.

 

13- جلسه مزايده روز چهارشنبه مورخه 13/5/95 راس ساعت 12 ظهر درمحل شهرداري باحضور اعضاء كميسيون مالي شهرداري ومتقاضيان برگزار و قرائت خواهد شد.                                                                                                       

 

 

 

                                     نرخ وصول عوارض شهرداري درسال 1395 بشرح ذيل مي باشد .

 

ردیف

عنوان

نوع احشام

نرخ سال 1395

1

عوارض ورودی احشام به بازار هفتگی

هرراس گاو وگاومیش

12000 ریال

2

عوارض ورودی احشام به بازار هفتگی

هرراس گوسفند،بزوشتر

10000  ريال

3

خرید و فروش گوسفند و بز

هر راس

10000 ريال

4

خرید و فروش گاو و گاومیش

هر راس

25000 ريال

5

خرید و فروش شتر و اسب والاغ و  قاطر

هر راس

30000 ريال

6

کبابی و چای خوری ها

هر واحد

100000  ريال

7

مرغ فروشان و نهال فروشان

هر واحد

100000  ريال

8

حق التوزین احشام

هرراس گاووگاومیش

20000 ريال

9

حق التوزین احشام

هرراس گوساله وگوسفندوبز

12000 ريال

10

قصابی ها

هرواحد

85000 ريال

11

حق ورودی ماشین حمل بار وانت

هردستگاه

20000  ريال

12

کاه  فروشان با ماشین وانت

هردستگاه

100000  ريال

13

دستفروشان متفرقه         عمده

هرواحد

50000  ريال

14

دستفروشان متفرقه        خرده 

هرواحد

35000  ريال

15

دستفروشان متفرقه        (فرغون دستی)

 

هرواحد

20000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت اطلاع بيشتر با شماره تلفن هاي 44622211  و یا 44625692  تماس  ویابه سایت  شهرداري اشنويه به آدرس:  www.shnocity_ir_shnocity.ir مراجعه  حاصل فرمائيد. 

 

                                                          

                                                                                                                                                                                طاهری -  شهردار  اشنویه                                                                                                                                           

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :15
بازديد اين ماه :550
مجموع آمار بازديد ها :63159

درحال حاضر 15 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.