امروز : سه شنبه, 25 مرداد 1401

مزایده فروش زمین شهرداری اشنویه - نوبت دوم

مزایده فروش زمین شهرداری اشنویه - نوبت دوم

 

 

 

 

 

شهرداری اشنویه در نظر داردبه استناد نامه وپیشنهاد شماره 4783 مورخه 5/5/95 و مصوبه  شماره 13 مورخه 10/5/95 شورای اسلامی محترم شهراشنویه تعداد  6  قطعه زمین  با کاربری مسکونی ،تفکیکی از زمینهای املاک رسولیان را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط برابر جدول ذیل واگذار نماید.

  1. متقاضیان باید 5 درصد قیمت پایه  هر قطعه را بعنوان سپرده به حساب 0106792414001  بانک ملی شعبه اشنویه  به نام شهرداری واریز نماید.
  2. به تقاضاهای فاقد سپرده ومبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  3. فروش به صورت نقدی بوده و برنده مزایده باید ظرف 48  ساعت از تاریخ اعلام نتیجه مزایده توسط کمیسیون مالی نسبت به پرداخت قیمت قطعی ملک اقدام در غیر این صورت با نفر بعدی تا نفرسوم به ترتیب اولویت قرارداد منعقد و سپرده نفرات انصراف دهنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
  4. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
  5. متقاضییان حداکثر تا آخروقت اداری روز شنبه مــــــــــــورخه 17/7/95 می توانند درخواستهای خود را به ضمیمه سپرده بعد از ثبت در دبیرخانه  تحویل حراست شهرداری نمایند.
  6. به درخواستهای واصله راس ساعت 10  صبح روز  یکشنبه مورخه 18/7/95 رسیدگی خواهد شد . ((حضورشرکت کنندگان در جلسه مزایده آزاد می باشد.))
  7. هزینه چاپ وانتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده گان  مزایده همان دوره  می باشد.
  8.  املاک مذکور فاقد سند ثبتی بوده وشهردار در قبال اخذ سند تعهدی ندارد.(( زمینهای مذکور دارای قولنامه عادی میباشد))
  9. کلیه عوارضات دولتی و مالیات بر عهده خریدار می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد املاک و امور مالی شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 44625692 تماس حاصل فرمایند.www.shnocity_ir_shnocity.ir

شماره قطعه

مساحت مترمربع

قیمت پایه هر مترمربع

ریال

جمع کل قیمت پایه به ریال

5% قیمت پایه هر قطعه

1

200

000/500/9

000/000/900/1

000/000/95

2

200

000/500/9

000/000/900/1

000/000/95

3

200

000/500/9

000/000/900/1

000/000/95

4

9/196

000/500/4

000/050/886

500/302/44

5

5/175

000/500/4

000/750/789

500/487/39

6

32/154

000/500/4

000/440/694

000/722/34

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :32
بازديد روز گذشته :32
بازديد اين ماه :450
مجموع آمار بازديد ها :53533

درحال حاضر 14 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.