امروز : یکشنبه, 06 فروردين 1402

سم پاشی درختان سطح شهر

((سم پاشی درختان سطح شهر ))

در راستای جلوگیری  و ازبین بردن آفت های درختان (شیره وشته) خدمات شهری شهرداری در یک عملیات گسترده کلیه درختان سطح شهر را سمپاشی می نمایند .این سمپاشی به منظور از بین بردن آفت های (شیره و شته)صورت می پذیرد.رنجبر افزود به دلیل رعایت حال همشهریان عزیز سمپاشی از ساعت 12شب به بعد انجام خواهد شد و به مدت یک هفته کلیه درختان خیابانهای سطح شهر سمپاشی خواهند گردید.مسئول خدمات شهری شهرداری  گفتندبه علت بوی نامطبوع این سم ها  از عموم شهروندان خواست تا در زمان تعیین شده از تردد در خیابانها جلوگیری بعمل آورند . وی همچنین  از افراد دارای بیماریهای خاص همچون بیماریهای قلبی و آسم خواست حتی الامکان در صورت تردد از ماسک استفاده کنند.


سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :14
بازديد روز گذشته :10
بازديد اين ماه :615
مجموع آمار بازديد ها :61441

درحال حاضر 13 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.