امروز : چهارشنبه, 25 فروردين 1400

فراخوان

فراخوان

شهرداری در نظر دارد در اجرای مصوبه شماره 22 مورخه 14/2/93 شورای اسلامی محترم، احداث مغازه های تجاری پیش ساخته بالادست وپایین دست پل بازار بطرف جاده قلاتوک را از طریق بخش خصوصی یا سرمایه گذاری واگذار نماید.از کلیه سرمایه گذاران حقیقی وحقوقی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل درخواست های خود را تا مورخه15/3/93به شهرداری تحویل نمایند.