امروز : سه شنبه, 09 خرداد 1402

آگهی مناقصه خدمات ،تنظیف و حمل ودفن زباله های شهری شهرداری اشنویه ((نوبت دوم))

آگهی مناقصه خدمات ،تنظیف و حمل ودفن زباله های شهری شهرداری اشنویه

 ((نوبت دوم))

 

شماره  :  1578

 

تاریخ:  15/2/94

شهرداری اشنویه به استناد نامه و پیشنهاد شماره12803 مورخه 23/11/93 و مصوبه  شماره 115 مورخه 20/12/93 در نظر دارد عملیات رفت وروب ،تنظیف شهری و جمع آوری وحمل ودفن زباله های شهری اشنویه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط به مدت 11 ماه واگذار نماید.

 

شرایط:

1- پیمانکارانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند که ضمن رعایت ظرفیت کاری دارای شرکت ثبت شده مرتبط وتوانمندی ،استطاعت وبنیه مالی لازم باشند.

2- واگذاری مناقصه به مدت 11 ماه از مورخه 1/2/94 لغایت29/12/94 می باشد.

3- متقاضیان شرکت درمناقصه بایستی مبلغ 550.000.000 ریال یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ مذکور را بعنوان سپرده به حساب  شماره 0106792414001نزد بانک ملی اشنویه به حساب شهرداری واریز وفیش مربوطه و درخواست کتبی را جداگانه داخل پاکت سربسته گذاشته و  بعد از ثبت در دبیر خانه شهرداری تحویل حراست نمایند .

4- متقاضیان قبل از شرکت در مناقصه بایستی نسبت به اخذ شرایط واسناد مناقصه که توسط شهرداری تنظیم شده است اقدام نمایند.((متقاضیان  باید شرایط واسناد مناقصه را از مسوول خدمات شهری شهرداری واقع در بلوار انقلاب دریافت وبعد از تائید هر یک از بندها با مهر شرکت داخل پاکت جداگانه قرار داده وتحویل حراست شهرداری نمایند ))

5- مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روز یکشنبه  مورخه 27/2/94 مي باشد0

6- در خواستهاي رسيـــــده راس ساعت 10صبح دوشنبه مورخه 28/2/94با حضور اعضاي كمسيون مالي قرائت خواهد شد.

7- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

8- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد ودر صورت انصراف هر یک از برنده گان سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

9- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

10- هزینه چاپ و انتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

11- متقاضيان واجد شرايط مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دریافت اسناد ، مدارک و قیمت پایه مناقصه به خدمات شهری شهرداري یا وب سایت WWW.shnocity_ir_shnocity.ir  مراجعه يا با شماره تلفنهاي و 44622734 تماس حاصل فرمائید.

                                                                                                                

 

                                                                                                             طاهری –  شهردار اشنویه


سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :2
بازديد روز گذشته :15
بازديد اين ماه :551
مجموع آمار بازديد ها :63160

درحال حاضر 16 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.