امروز : دوشنبه, 07 فروردين 1402

مناقصه ممیزی املاک شهرداری نوبت دوم

 آگهی مناقصه عمومی ممیزی املاک

 

((نوبت دوم))

شهرداری اشنویه در نظر دارد ممیزی املاک  سطح شهر اشنویه را از طریق مناقصه به اشخاص

حقیقی و حقوقی که توان مالی و اجرایی را دارند واگذار نماید،  متقاضیان می توانند پیشنهادات

خود را بصورت مکتوب پس از ثبت در دبیر خانه تحویل حراست  نمایند.

شرایط:

1-      در صورت عدم توانایی شهردار در پرداخت مبلغ قرارداد ،با املاک تحت تملک شهرداری تهاتر می گردد.

2-      شرکت های برنده ملزم به ارائه سپرده برابر آیین نامه مالی خواهند بود.

3-     ارائه رزومه شرکت الزامی می باشد.

4-     زمانبندی انجام پروژه به همراه درخواست شرکت در مناقصه ارائه گردد.حتی المقدور شروع عملیات، شش ماهه دوم سال 94 می باشد.

5- پیمانکارانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند که ضمن رعایت ظرفیت کاری دارای شرکت ثبت شده مرتبط وتوانمند ،استطاعت وبنیه مالی لازم باشند.

6- متقاضیان شرکت درمناقصه بایستی مبلغ 50/000/000ریال یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ مذکور را بعنوان سپرده به حساب  شماره 0106792414001نزد بانک ملی اشنویه به حساب شهرداری واریز وفیش مربوطه و درخواست کتبی را جداگانه داخل پاکت سربسته گذاشته و  بعد از ثبت در دبیر خانه شهرداری تحویل حراست نمایند .

7- متقاضیان قبل از شرکت در مناقصه بایستی نسبت به اخذ شرایط واسناد مناقصه که توسط شهرداری تنظیم شده است اقدام نمایند.

8- مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روز چهارشنبه  مورخه 94/7/29مي باشد0

9- در خواستهاي رسيـــــده راس ساعت 10صبح پنجشنبه مورخه 94/7/30با حضور اعضاي كمسيون مالي قرائت خواهد شد.

10- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

11- سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد ودر صورت انصراف هر یک از برنده گان سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

12- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

13- هزینه چاپ و انتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

14- متقاضيان واجد شرايط مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دریافت اسناد و مدارک مناقصه به خدمات شهری شهرداري یا وب سایتWWW.shnocity_ir_shnocity.ir  مراجعه يا با شماره تلفنهاي و 44625098 تماس حاصل فرمائید.

                                                                                                                

 

                                                                                                             طاهری  شهردار اشنویه 
 

شماره  :7268

تاریخ: 20/7/94

 

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :14
بازديد اين ماه :616
مجموع آمار بازديد ها :61442

درحال حاضر 17 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.