امروز : دوشنبه, 07 فروردين 1402

مزایده فروش زمین و مغازه شهرداری اشنویه

مزایده  فروش زمین و مغازه شهرداری اشنویه

 

آگهی مزایده فروش زمین و مغازه های شهرداری اشنویه((نوبت اول))

شهرداری اشنویه به استناد نامه وپیشنهاد شماره 8397  مورخه 94.8.27 و مصوبه  شماره 19 مورخه 94.9.4 شورای اسلامی محترم شهراشنویه در نظر داردتعداد 3 باب مغازه در پاساژ آرمان(طبقه زیر زمین) ، 4 قطعه زمین  با کاربری مسکونی ،تفکیکی از زمینهای املاک درخشانی و حاجی سعدین واقع در سیدآباد ، 3 قطعه زمین از املاک سلیمانی واقع در امیرآباد و  1 قطعه زمین واقع در چهل متری استاد هژار(اوقافی) را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط برابر جدول ذیل واگذار نماید.

  1. متقاضیان باید 5 درصد قیمت پایه  هر قطعه را بعنوان سپرده به حساب 0106792414001  بانک ملی شعبه اشنویه  به نام شهرداری واریز نماید.
  2. به تقاضاهای فاقد سپرده ومبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  3. فروش به صورت نقدی بوده و برنده مزایده باید ظرف48 ساعت از تاریخ اعلام نتیجه مزایده توسط کمیسیون مالی نسبت به پرداخت قیمت قطعی ملک اقدام در غیر این صورت با نفر بعدی تا نفرسوم به ترتیب اولویت قرارداد منعقد و سپرده نفرات انصراف دهنده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
  4. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
  5. متقاضییان حداکثر تا آخروقت اداری روز شنبه مــــــــــــورخه   94.10.12 می توانند درخواستهای خود را به ضمیمه سپرده بعد از ثبت در دبیرخانه  تحویل حراست شهرداری نمایند.
  6. به درخواستهای واصله راس ساعت 10  صبح روز  یکشنبه مورخه 94.10.13 رسیدگی خواهد شد . حضورشرکت کنندگان در جلسه مزایده آزاد می باشد.
  7. هزینه چاپ وانتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.
  8.  املاک مذکور فاقد سند ثبتی بوده وشهردار در قبال اخذ سند تعهدی ندارد.(( زمینهای مذکور دارای قولنامه عادی میباشد))
  9. کلیه عوارضات دولتی و مالیات بر عهده خریدار می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور مالی شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 44622211 تماس حاصل فرمایند. (( www.shnocity_ir_shnocity.ir))

((شهرداری اشنویه))


 

 
  10

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :14
بازديد اين ماه :616
مجموع آمار بازديد ها :61442

درحال حاضر 16 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.