امروز : سه شنبه, 09 خرداد 1402

مناقصه رفت و روب و تنظیف شهری نوبت اول

مناقصه رفت و روب و تنظیف شهری نوبت اول

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه خدمات ،تنظیف و حمل ودفع زباله های شهری شهرداری اشنویه

 

((نوبت اول))

شماره  :    11334  

 

تاریخ:     94.12.1

 

شهرداری اشنویه به استناد پیشنهاد شماره10523مورخه 94.11.10 و مصوبه  شماره 24 مورخه 94.11.28 در نظر دارد عملیات رفت وروب ،تنظیف شهری و جمع آوری وحمل ودفع زباله های شهری اشنویه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای امکانات مالی و تدارکاتی به مدت یکسال واگذار نماید.

شرایط:

1- پیمانکارانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند که ضمن رعایت ظرفیت کاری دارای شرکت ثبت شده مرتبط وتوانمندی ،استطاعت وبنیه مالی و تدارکاتی لازم باشند.ضمنا شهرداری در صورت داشتن مشکلات مالی با زمین تهاتر خواهد نمود.

2- واگذاری مناقصه به مدت یکسال از مورخه 95.1.1 لغایت95.12.29می باشد.در صورت نیاز می توان تا فروردین  96 یکماه تمدید کرد.

3- متقاضیان شرکت درمناقصه بایستی مبلغ 660.000.000 ریال یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ مذکور را بعنوان سپرده ارائه و مبلغ به حساب  شماره 0106792414001نزد بانک ملی اشنویه به حساب شهرداری واریز وفیش مربوطه و درخواست کتبی را جداگانه داخل پاکت سربسته گذاشته و  بعد از ثبت در دبیر خانه شهرداری تحویل حراست نمایند .

4- متقاضیان قبل از شرکت در مناقصه بایستی نسبت به اخذ شرایط واسناد مناقصه که توسط شهرداری تنظیم شده است اقدام نمایند.((متقاضیان  باید شرایط واسناد مناقصه را از مسوول خدمات شهری شهرداری واقع در بلوار انقلاب دریافت وبعد از تائید هر یک از بندها با مهر شرکت داخل پاکت جداگانه قرار داده و بعد از ثبت در دبیر خانه تحویل حراست شهرداری نمایند ))

5- شرکت مطابق بند (1) باید دارای امکانات مالی بوده ودر صورت عدم وجود نقدینگی شهرداری، باید حداقل 4 ماه حقوق پرسنل را  پرداخت نماید.

6- مهلت شركت در مناقصه از تاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روز شنبه  مورخه 94.12.15مي باشد0

7- در خواستهاي رسيـــــده راس ساعت 10صبح روز  یکشنبه مورخه 94.12.16با حضور اعضاي كمسيون مالي قرائت خواهد شد.

8- پیمان بصورت حجمی بوده و شرکت برنده موظف به خدمات به تمام نقاط شهر می باشد.

9- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

10-سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد ودر صورت انصراف هر یک از برندگان سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

11- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

12-هزینه چاپ و انتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

11-متقاضيان واجد شرايط مـــــي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دریافت اسناد و مدارک مناقصه به خدمات شهری شهرداري یا وب سایت WWW.shnocity_ir_shnocity.ir  مراجعه يا با شماره تلفنهاي و 44622734 تماس حاصل فرمائید.

                                                                                                                 

 

                                                                                                     طاهری –  شهردار اشنویه

 

 

 

 

 

 

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :15
بازديد اين ماه :550
مجموع آمار بازديد ها :63159

درحال حاضر 14 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.