امروز : یکشنبه, 06 فروردين 1402

مناقصه ممیزی املاک -نوبت دوم

مناقصه ممیزی املاک -نوبت دوم

شهرداری اشنویه


 

 

 

شماره  :     1293

تاریخ:     95.2.6

 

آگهی مناقصه  عمومی ممیزی املاک و مشاغل

شهرداری اشنویه

 

((نوبت دوم ))

 

 شهرداري اشنویه  به موجب مصوبه شماره 25 مورخ 94.11.28در نظر دارد از محل منابع داخلي شهرداري فاز اول عمليات مميزي املاك مسكوني تجاري ، اداري اعم از اراضي باير و داير خود را وفق GIS در محدوده شهر اشنویه با اعتباری بالغ بر 2.000.000.000 ریال  از طريق مناقصه عمومي مطابق با شرايط ذكر شده به پيمانكار واجد شرايط، شركت ها ،اشخاص حقیقی و حقوقی  واگذار نمايد1.

 

((شرایط حاکم بر امر مناقصه)) :

 

 1. مفاداین مناقصه شامل برداشت املاک ،تهیه وترسیم نقشه املاک ومشاغل وغیره درGIS، تهیه لایه های املاک و ثبت اطلاعات ممیزی درسیستم جامع شهرسازی و نوسازی وسایر اقدامات لازم جهت صدور فیشهای ملکی و کسبی
 2. تهیه نرم افزار جامع نوسازی و شهرسازی مورد تایید شهرداری بعهده برنده مناقصه میباشد .
 3. متقاضیان شرکت درمناقصه لازم است مبلغ 100.000.000ریال و یا ضمانت نامه بانکی به ارزش مبلغ مذکوررا بعنوان سپرده به حساب شماره 0106792414001ریال نزد بانک ملی اشنویه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه و درخواست کتبی خود را جداگانه داخل پاکت سربست گذاشته و بعد از ثبت در دبیرخانه تحویل حراست شهرداری نمایند.
 4. ارائه رزومه کاری متقاضیان الزامی بوده و شهرداری در انتخاب متقاضیان به تناسب سوابق وفعالیتهای اجرایی کاملا مختار میباشد .
 5. درصورت عدم توانایی مالی شهرداری درپرداخت مبلغ قرارداد،مبلغ مذکوربا املاک شهرداری تهاتر میگردد .
 6. سپرده های نفرات اول تا سوم تا عقد قرار داد با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد و درصورت انصراف هریک از برندگان سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد
 7. کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار است .
 8. هزینه چاپ و نشرآگهی در روزنامه برعهده بنده مناقصه میباشد .
 9. متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه حداکثر تا روز دوشنبه  مورخه  95.2.20پیشنهاد خود به همراه فیش سپرده را بعد از ثبت در دبیر خانه تحویل  حراست شهرداری نمایند.
 10. جلسه مزایده راس ساعت 11 روز  سه شنبه مورخه 95.2.21 برگزار خواهد شد.
 11. قیمتهای پیشنهادی وفق شرایط و موارد درج شده در اسناد مناقصه بر اساس هر واحد ملکی میباشد .

 

12 جهت کسب  اطلاع بیشتر به واحد  ممیزی و املاک شهرداری مراجعه و نسبت به دريافت اوراق و اسناد  مناقصه اقدام يا با شماره تلفن 44625692 تماس حاصل فرمائید. (( آدرس سايت www.shnocity_ir_shnocity.ir )) 

 

                                                                                                                            طاهری  - شهردار اشنویه

 

شرح فعالیتها و قیمت پیشنهادی

ردیف

نوع فعالیت

قیمت پیشنهادی

(ریال )

1

ممیزی املاک ،معابر و مشاغل

 

2

ترسیم نقشه املاک ،ساختمانها ،معابر و مشاغل و....درGIS

 

3

ثبت اطلاعات ممیزی در سیستم جامع شهر سازی و نوسازی

 

4

تهیه لایه های املاک ،ساختمانها معابر ومشاغل ،فضای سبز و سایرکاربریهای مورد نظر کارفرما وفق GISمنطبق بر ممیزی شهر

 

5

ثبت اطلاعات نوسازی وصدور فیش های ملکی وکسبی برای بار اول

 

6

جمع کل به ازای هر واحد ملکی

 
سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :14
بازديد روز گذشته :10
بازديد اين ماه :615
مجموع آمار بازديد ها :61441

درحال حاضر 13 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.