امروز : دوشنبه, 07 فروردين 1402

مزایده حضوری جمع آوری عواید حاصل از بهای خدمات زباله - نوبت اول

مزایده حضوری  جمع آوری عواید حاصل از بهای خدمات زباله - نوبت اول

 آگهی مزایده  حضوری جمع آوری عواید حاصل از بهای خدمات زباله  شهرداری اشنویه


((نوبت اول))

شهرداری اشنویه به استناد مصوبه شماره 1مورخه 22/1/ 95 شورای اسلامی شهر و تائیدیه شماره 1423.1.789مورخه 95.2.7فرمانداری محترم در نظر دارد عواید حاصل از بهای خدمات جمع آوری زباله منازل شهری را (  بمدت یکسال)به متقاضیان با شرایط زیر وانعقاد قرارداد از طریق مزایده حضوری  واگذار نماید.

1-مبلغ پایه برای هر ماه  ((85.000.000ریال - هشتاد و پنج میلیون ریال)) ریال می باشد.

2-متقاضیان بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ 5% کل قرارداد معادل ((4.250.000ریال )) را بعنوان سپرده نزد بانک ملی به حساب 0106792414001   واریز وفیش مربوطه را همراه داشته باشند.

3-مستاجر بایستی از هر خانوار شهری با تحویل قبوض، برابر تعرفه شماره(1-2-5) تعرفه عوارضات مصوب سال 95  و 95ماهیانه مبلغ 30000 ریال وصول نماید وغیرازآن پیگرد قانونی دارد.

4- از واحدهای تجاری برابر تعرفه عوارض محلی ماهانه مبلغ ذیل دریافت خواهد شد.

((مصالح ساختمانی 50000 ریال،گل فروشی ،ساندویچی و سایر صنوف 30000 ریال،تعویض روغن،مکانیکی ، تعمیر گاههای  اتومبیل وصافکاری 100000 ریال ،میوه فروشی 150000 ریال، درمانگاه خصوصی وداروخانه ها  800000 ریال،مطب دندانپزشکان و پزشکان متخصص و عمومی 300000 ریال، آزمایشگاه 500000))

5-متقاضیان بایستی متاهل واز حسن شهرت اخلاقی برخوردار و فاقد سوء پیشینه کیفری باشد.

6- برنده مزایده بایستی ضمن ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم خلاف مقررات ورعایت مقررات شهرداری وپرداخت اجاره  بهاء، تضمینات بانکی حسن انجام تعهدات از یکی از شعب بانکها به مبلغ  5% کل قرارداد را به این شهرداری تحویل نماید.

7- شهرداری در کلیه موارد فسخ قرارداد ونحوه واگذاری به اشخاص مختارمی باشد ومی تواند یکجانبه با ابلاغ کتبی قبلی قرار داد را لغو نماید.

8- مستاجر بایستی هر دو ماه یکبار اجاره بهاء ماهیانه را طی فیش بانکی به حساب  0104589071007 نزد بانک ملی بنام شهرداری واریز نماید.

9-کلیه هزینه های تهیه وچاپ اوراق وقبوض وسایر هزینه های جانبی در این رابطه بر عهده مستاجر می باشد.

10-هزینه چاپ وانتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.   

11- جلسه مزایده راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 95.3.4   با حضور اعضای کمیسیون مالی در محل شهرداری تشکیل خواهد شد .

12- شهرداری در رد یا قبول کلیه پشنهادات مختار می باشد.

13- نظارت بر نحوه وصول عواید حاصل از بهای خدمات بر عهده خدمات شهری  و واحد درآمد می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن های 44625692   - 44622734  تماس حاصل فرمائید.

www.shnocity_ir_shnocity.ir                                                                                                      

شهرداری اشنویه

 
 
 
 

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :14
بازديد اين ماه :616
مجموع آمار بازديد ها :61442

درحال حاضر 17 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.