امروز : دوشنبه, 07 فروردين 1402

فراخوان عمومی سرمایه احداث جایگاهCNG شهرداری اشنویه - نوبت اول

فراخوان عمومی سرمایه گذاری احداث جایگاهCNG شهرداری اشنویه - نوبت اول


 

 

 

 شماره :   1942

تاریخ :  25/2/95

فراخوان عمومی سرمایه گذاری شهرداری اشنویه

((احداث جایگاه CNG))

 

نوبت اول

 

شهرداری اشنویه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 39 مورخه 93.3.11 شورای اسلامی محترم، احداث جایگاه (CNG) واقع در کمر بندی مطهری را بصورت مشارکتی به بخش خصوصی بشرح ذیل واگذار نماید.

 

شرایط:

 

1-محل احداث جایگاه به مساحت 1425   متر مربع واقع در خیابان شهید مطهری خواهد بود.

 

2 آورده شهرداری(زمین  و صدور پروانه ساختمانی  )می باشد.

 

3- سرمایه گذارباید دارای سوابق اجرایی در زمینه مورد فراخوان و پیمانکاری شرکت نفت و فراورده های نفتی و مجوز بهره برداری مربوطه باشد.

 

4-سرمایه گذار باید دارای امکانات مالی و تدارکاتی کافی تا اتمام مرحله ساخت و بهره برداری باشد.

 

5- سرمایه گذاران شرکت کننده در امر سرمایه گذاری بایستی مبلغ 1.000.000.000ریال را بعنوان سپرده به حساب شماره 0106792414001 نزد بانک ملی اشنویه واریز و درخواست خود را به همراه فیش مربوطه بعد از ثبت در دبیرخانه شهرداری تحویل حراست نمایند.

 

6- شهرداری تعهدی در خصوص اخذ تسهیلات ندارد.

 

7-حداقل سرمایه مورد نیاز   20.000.000.000ریال می باشد.

 

8-سرمایه گذار باید دارای مجوز احداث،برند و تجهیزات CNG باشد.

 

9-سرمایه گذاران می توانند اطلاعات لازم را از واحد سرمایه گذاری مستقر در شهرداری کسب نمایند.

 

10-مهلت شرکت در فراخوان از تاریخ نشر آگهی لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه  مورخه 95.3.10می باشد.

 

11- درخواستهای رسیده راس ساعت 10 صبح روز  سه شنبه  مورخه 95.3.11 با حضور اعضای هیات عالی سرمایه گذاری قرائت خواهد شد.

 

12- هیات عالی سرمایه گذاری در رد ویا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 

13-سپرده نفرات اول تا سوم تا  زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد ودر صورت انصراف هر یک از برندگان ، سپرده  آنان نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد.

 

14- کلیه کسورات قانونی بر عهده سرمایه گذاران می باشد.

 

15- هزینه چاپ وانتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده می باشد.

 

(( جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه سرمایه گذاری شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 44625098 تماس حاصل فرمائید.)) www.shnocity_ir_shnocity.ir 

 

 

 

 

طاهری  - شهردار اشنویه

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :14
بازديد اين ماه :616
مجموع آمار بازديد ها :61442

درحال حاضر 15 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.