امروز : سه شنبه, 09 خرداد 1402

فراخوان احداث کشتار گاه دام و احداث نمایشگاه اتومبیل نوبت دوم

فراخوان احداث کشتار گاه دام و احداث نمایشگاه اتومبیل نوبت دوم

 

 

 

 

 

 

(فراخوان عمومی سرمایه گذاری)

((نوبت دوم))


احداث نمایشگاه اتومبیل

شهرداری اشنویه در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در شهر اشنویه نسبت به احداث نمایشگاه اتومبیل در محدوده شهرستان اشنویه  اقدام نماید،لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توان مالی و سرمایه ای دارند دعوت بعمل می آید، پیشنهادات خود را بصورت مکتوب برابر شرایط به دبیر خانه سرمایه گذاری در شهرداری تحویل نمایند.

شرایط:

1-     آورده  طرفین (شهرداری و سرمایه گذار)

الف) زمین و سرمایه ساخت توسط سرمایه گذار تامین ،وآورده شهردار ی صدور مجوز قانونی می باشد.

ب) مجوز قانونی توسط شهرداری تامین  و ساخت اعیان و کلیه عملیات عمرانی و اخذ انشعابات آورده سرمایه گذار می باشد.

2-    افراد متقاضی ملزم به ارائه سپرده به میزان 000/000/500 ریال  از برآورد هزینه اجرائیات برابر شیوه نامه سرمایه گذاری خواهند بود.

3-    رزومه کاری و گردش مالی حداقل 5 سال اشخاص حقیقی و حقوقی به کمیسیون سرمایه گذاری الزامی است.

4-    حضور  سرمایه گذاران در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.

5-    شهردار در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار بوده،ضمنا به درخواست های مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-    آورده طرفین برابر نظر هیات کارشناسی رسمی  و دفترچه عوارض محلی محاسبه خواهد شد. رعایت زمانبندی اجرای طرح الزامی می باشد.

((کلیه علاقمندان به شرکت در فراخوان سرمایه گذاری فرصت دارند درخواستهای خود را تا روز دوشنبه  مورخه 3/8/95  در پاکت های دربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.))

جلسه رسیدگی به درخواستهای متقاضیان روز سه شنبه مورخه 4/8/95 خواهد بود.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه سرمایه گذاری شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 44625098 تماس حاصل فرمائید. www.shnocity_ir_shnocity.ir

                                                       

                                                     

                                                                                                              طاهری

                                                                                                           شهردار اشنویه

 

 

(فراخوان عمومی سرمایه گذاری)

((نوبت دوم))


احداث کشتار گاه دام

شهرداری اشنویه در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در شهر اشنویه نسبت به احداث کشتار گاه دام در محدوده شهرستان اشنویه  اقدام نماید،لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توان مالی و سرمایه ای دارند دعوت بعمل می آید، پیشنهادات خود را بصورت مکتوب برابر شرایط به دبیر خانه سرمایه گذاری در شهرداری تحویل نمایند.

شرایط:

1-     آورده طرفین (شهرداری  و سرمایه گذر)

الف) زمین و سرمایه ساخت توسط سرمایه گذار تامین شود ،آورده شهرداری صدور مجوز قانونی است.

ب) صدور مجوز بعنوان آورده شهرداری و ساخت اعیان کلیه عملیات عمرانی بر عهده سرمایه گذار است.

2-    افراد متقاضی ملزم به ارائه سپرده به میزان 000/000/500 ریال  از برآورد هزینه اجرائیات برابر شیوه نامه سرمایه گذاری خواهند بود.

3-    رزومه کاری و گردش مالی حداقل 5 سال اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار به کمیسیون سرمایه گذاری الزامی است.

4-    حضور  سرمایه گذاران در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.

5-    شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار بوده ،ضمنا به درخواستهای مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-    آورده طرفین برابر نظرهیات کارشناسی رسمی ودفترچه عوارض محلی محاسبه خواهد شد.رعایت زمانبندی اجرای طرح الزامی می باشد.

 ((کلیه علاقمندان به شرکت در فراخوان سرمایه گذاری فرصت دارند درخواستهای خود را تا روز دوشنبه  مورخه 3/8/95 در پاکت های سر بسته به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.))

جلسه رسیدگی به درخواستهای متقاضیان روز سه شنبه مورخه 4/8/95 خواهد بود.

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه سرمایه گذاری شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 44625098 تماس حاصل فرمائید. www.shnocity_ir_shnocity.ir

                                                       

                                                     

                                                                                                              طاهری

                                                                                                           شهردار اشنویه

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :1
بازديد روز گذشته :15
بازديد اين ماه :550
مجموع آمار بازديد ها :63159

درحال حاضر 16 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.